Co ile są światowe dni młodzieży

Co ile są światowe dni młodzieży

Papież Święty Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu bardzo skupiał się na relacji z młodzieżą. Był z nimi blisko, nauczał ich, wspierał. Powtarzał często, że w czasie dorastania, kształtowania siebie, swojej przyszłości i osobowości nie są sami, że zawsze jest z nimi w tej drodze Jezus Chrystus. Święty Jan Paweł II zachęcał młodzież do tego, by żyli blisko Boga i blisko Jezusa Chrystusa oraz jego nauki, by na jej podstawie budowali „cywilizację miłości”. Jan Paweł II mówił do młodych: „Ku Chrystusowi kierujcie wzrok. Niech będzie obecny w waszych myślach, podczas waszych zabaw i w waszych rozmowach. Z nim winniście zawsze żyć w szczególnej przyjaźni. Pan Jezus chce wam pomagać. Chce być dla was podporą i umacniać w młodzieńczej walce o zdobywanie cnót takich jak: wiara, miłość, uczciwość, szlachetność, czystość, wielkoduszność – fragment ten jest wynikiem działań ekipy serwisu akupiszmi.pl. „

Z tej bliskości i troski o młode pokolenie powstały Światowe Dni Młodzieży. Czas dla młodych, by mogli zaczerpnąć ze źródła, by się posilić, pobyć wspólnie ze sobą nawzajem i z Jezusem Chrystusem. Czas głoszenia dobrej nowiny młodym i przez młodych. 

Co ile odbywają się Światowe Dni Młodzieży?

Światowe Dni Młodzieży powstały z potrzeby serca samych młodych ludzi i Papieża Jana Pawła II, ale czym właściwie są? Jak wyglądają?

Światowe Dni Młodzieży są spotkaniami młodych katolików z całego świata, którzy wspólnie z katechetami, duchownymi i papieżem modlą się i rozważają słowo boże. Odbywają się one w atmosferze wspólnego, radosnego świętowana, a ich celem jest radosne głoszenie Jezusa Chrystusa, przyjmowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz tworzenie wspólnoty i życie wspólnotą Kościoła Powszechnego. 

Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem cyklicznym i na poziomie międzynarodowym odbywają się co dwa-trzy lub cztery lata, zawsze w innym miejscu na świecie, a rokrocznie na poziomie diecezjalnym. Oby tym formom towarzyszy radość, śpiew, Msza Święta i adoracja najświętszego sakramentu. Poziom diecezjalny jest wydarzeniem jednodniowym, natomiast  poziom międzynarodowy to wydarzenie trwające około tygodnia.

Symbolem Światowych Dni Młodzieży są Krzyż i ikona Matki Bożej. 

Historia Światowych Dni Młodzieży

Zanim Światowe Dni Młodzieży zaczęły funkcjonować w obecnej formie, odbyły się dwa spotkania próbne, które stały się zalążkiem do powstania Dni Młodzieży, jakie znamy teraz. Pierwsze z nich zostało zorganizowane z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia w marcu 1983 roku, podczas którego Jan Paweł II przyjął od młodzieży krzyż, który zwrócił młodym na jego zakończenie w Niedzielę Palmową w kwietniu 1984 roku i polecił, by ponieśli go dalej w świat. Drugie spotkanie miało miejsce przy okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży w 1985 roku, ustanowionego przez ONZ. Te dwa spotkania były pewnym impulsem dla Papieża Jana Pawła II do zapoczątkowania cyklicznych spotkań z młodymi. 

20 grudnia 1985 roku uznaje się za datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży, gdyż tego właśnie dnia  Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wyraził chęć, żeby Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.

Światowe Dni Młodzieży po śmierci ich autora

2 kwietnia 2005 roku zmarł Jan Paweł II, twórca Światowych Dni Młodzieży, jednak jego odejście nie postawiło organizacji tego wielkiego, religijnego święta młodych katolików pod znakiem zapytania. Kolejny papież Benedykt XVI był kontynuatorem tego niezwykłego dialogu Kościoła z młodymi ludźmi. Przewodniczył on kolejnym Światowym Dniom Młodzieży w Kolonii w 2005 roku, następnie w Sydney w 2008 roku oraz w Madrycie w 2011 roku. Natomiast po ustąpieniu papieża Benedykta XVI, papież Franciszek również dzięki swojej posłudze i wsparciu doprowadził do organizacji Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w 2013 roku, w Krakowie w 2016 roku oraz w Panamie w 2019 roku. Dzięki zaangażowaniu papieży po śmierci Jana Pawła II i ich gorliwej posłudze radosne głoszenie Jezusa Chrystusa przez młodzież pozostało żywe. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top