Jak szybko pisać na klawiaturze? Praktyczne porady

jak szybko pisać na klawiaturze

Każda osoba, która dużo pisze na klawiaturze komputera może się zastanawiać czy jest w stanie to zrobić szybciej. Zwykle podczas pisania wzrok jest skupiony na klawiaturze i ekranie. Pisanie bezwzrokowe [https://skutecznycontent.pl/pisanie-bezwzrokowe/] pozwoli na przyśpieszenie tego procesu.

Poznanie klawiatury

Pisząc wzrokowo wiadomo, gdzie znajdują się wszystkie klawisze. W trakcie takiego pisania obserwuje się przyciski, a palec wskazujący wciska wypatrzony klawisz. Pisanie bezwzrokowe wymaga innej techniki. Wzrok musi być skupiony na ekranie, a klawiatura pozostaje jedynie w kontakcie z dłońmi.

Znajomość klawiatury da odpowiedź na pytanie jak szybko pisać na klawiaturze.. Trzeba nauczyć się i zapamiętać, w którym miejscu na klawiaturze leży konkretny klawisz i jakich ma sąsiadów z każdej strony. 

Ułożenie dłoni do pisania bezwzrokowego

Znajomość układu cyfr i liter daje możliwość bezwzrokowego przesuwania palców po klawiaturze. Należy pamiętać, że klawisze F i J posiadają wyczuwalne wypustki. Jest to informacja, gdzie w początkowej fazie ułożenia dłoni mają się znajdować palce wskazujące. Lewy na F, a prawy na J.

Kolejne palce lewej dłoni zaczynając od małego palca powinny znajdować się na literach A, S, D. Odpowiednio prawa dłoń: mały palec przy Enter, serdeczny na L, środkowy na K. Jest to podstawowe ułożenie dłoni na klawiaturze. 

Trzeba też zwrócić uwagę, aby po każdym przemieszczeniu palców w inny rejon, wracały one z powrotem na pozycje wyjściową. Przyśpieszy to opanowanie bezwzrokowe klawiatury i jak szybko pisać na klawiaturze..

Przypisanie klawiszy do palców w pisaniu bezwzrokowym

Każdy palec powinien mieć kontakt tylko z wyznaczonymi przyciskami. 

Odpowiednio na lewej dłoni:

  • mały palec: Q A Z Shift 1 2
  • serdeczny: W S X 3
  • środkowy: E D C 4
  • wskazujący: R T F G V B 5 6
  • kciuk: lewy Alt, Spacja

Na prawej dłoni:

  • kciuk: prawy Alt, Spacja
  • wskazujący: Y H N U J M 7 8
  • środkowy: I K 9 ,
  • serdeczny: O L 0 .
  • mały: P Enter Shift [ ] \ ’ = ; /

Przyzwyczajenie się do kierowania palców na wyznaczone miejsca jest warunkiem koniecznym do pisania bezwzrokowego i odpowiedzią na to jak szybko pisać na klawiaturze. Umiejętność ta może z początku wydawać się trudna, ale można to wyćwiczyć.

Jak ćwiczyć szybkie pisanie

Początkowo warto skupić się na powtarzaniu tych samych znaków. Jednym palcem pisać kilka razy tą samą literę, zrobić kciukiem spację i ponowić czynność. Takie powtórzenia zaczną przyzwyczajać dłonie do klawiatury. Każdy palec przyzwyczai się do zakresu swoich ruchów. „Zapamięta” gdzie ma się znajdować, aby nacisnąć żądany klawisz. Przykładowo palcem serdecznym można ćwiczyć: www ssss xxxx 33 www x 333, itd.

Takie ćwiczenia to początki pisania bezwzrokowego. Ćwiczenia pokażą jak szybko pisać na klawiaturze.

Po dobrym zapoznaniu się z klawiaturą można zacząć ćwiczyć pojedyncze słowa. Ćwiczenie pozwoli nauczyć się, który palec powinien najpierw zareagować, który będzie kolejny, a który zakończy słowo. Najlepiej ćwiczyć naprzemiennie różne niezwiązane ze sobą słowa, powtarzać ich pisanie w przypadkowej kolejności. Warto również dobrać je tak, aby były ukierunkowane na poszczególne litery jak: t, y lub cały zestaw jak: a s d f j k l czyli całą linię poziomą klawiatury. Np. skałka sala lada fikus klan szpak i etc.

Kolejnym etapem jest przystąpienie do pisania całych tekstów. Na tym poziomie wzrok powinien już sporadycznie omiatać klawiaturę. Pisanie powinno być łatwiejsze i przede wszystkim szybsze.

Jak szybko pisać na klawiaturze

Wykorzystując powyższe podpowiedzi należy wykazać się dużą cierpliwością, pamiętając, że ćwiczenia są najważniejsze. Jak szybko pisać na klawiaturze? Trzeba ćwiczyć, ponownie ćwiczyć i cały czas ćwiczyć. Praktyka czyni mistrzem. Można nawet dojść do 400 uderzeń w klawiaturę na minutę. Dlatego najlepiej pisać każdego dnia i przy tym wykorzystywać pisanie bezwzrokowe. Na początku najlepiej ćwiczyć i powtarzać elementy dla każdego palca z osobna. Ćwiczyć wciskanie odpowiednich znaków, za każdym razem cofać palce do pozycji wyjściowej po czym wcisnąć kolejną literę. Tak w kółko, aż do wypracowania nawyku nie patrzenia w ekran. 

Po pewnym czasie umiejętność tą można skutecznie wypracować. Wzrok skupiony jest na monitorze, a palce jakby same były prowadzone przez umysł i wciskały wyznaczone litery, które układają się w wyrazy, a one w całe zdania. 

Pisanie bezwzrokowe oszczędza czas, przyśpiesza wykonywaną pracę. Szczególnie ceniona jest ta umiejętność w sekretariatach i innych pracach wymagających szybkiego pisania.

Aldona
Katechetka w jednej z miejscowych szkół oraz dziennikarka lokalnego serwisu. Jej pasją jest dziennikarstwo i studiowanie historii religii. Prywatnie mama dwójki dzieci i szczęśliwa żona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top